لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 COUPLING S.S sw

مدل بوشن

فول کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

تاریخ به روزرسانی

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1/2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 370000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 3/4 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 485000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 730000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1/4 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 927000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1/2 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 1450000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 2600000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1/2 2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 3980000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 3 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 7800000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 4 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 9750000

@Updatedate

مدل بوشن

فول کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

فول کوپلینگ-

A182-

جوشی-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

مساوی-

-