استاد بولت استینلس استیل STUD BOLT S.S

مدل

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

نوع پیچ

بلت-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

S.S-

جنس مهره

S.S-

تعداد وجه مهره

6-

مدل

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

نوع پیچ

بلت-

نوع مهره

شش گوش-

نوع پیچ بر حسب سر پیچ

استاد بلت-

شکل ظاهری مهره

چند ضلعی-

جنس پیچ

S.S-

جنس مهره

S.S-

تعداد وجه مهره

6-

روش تولید پیچ

فورج گرم-

نوع گردش پیچ

راست گرد-

نوع پیچ برحسب نیاز به مهره

ساده-

نوع عملکرد پیچ

سفت کننده-

نوع رزوه پیچ

نیم رزوه-

ویژگی

سهولت در برقراری اتصال ما بین دو یا چند بخش-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پيچ تمام رزوه دو سر مهره-

بلت-

شش گوش-

استاد بلت-

چند ضلعی-

S.S-

S.S-

6-

فورج گرم-

راست گرد-

ساده-

سفت کننده-

نیم رزوه-

سهولت در برقراری اتصال ما بین دو یا چند بخش-

نقره ای-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-