لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله بدون درز رومانی رده160 PIPE A106 GR.B SCH 160 ROMANIA

مدل لوله

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

برند لوله

ROMANIA رومانی -

نوع لوله

A106 GR.B-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

نمره لوله

ASTM A53 API 5L SA / A106 GR.B-

گروه رنگی

سیاه-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
ROMANIA رومانی
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 15 1/2 4.78 550000 1397/12/15
لوله بدون درز 3/4 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 20 3/4 5.56 812000 1397/12/15
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 25 "1 6.35 850000 1397/12/15
لوله بدون درز1/4 1 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 32 1/4 1 6.35 1000000 1397/12/15
لوله بدون درز 1/2 1 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 40 1/2 1 7.14 1290000 1397/12/15
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 50 "2 8.74 1980000 1397/12/15
لوله بدون درز 1/2 2 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 65 1/2 2 9.53 2660000 1397/12/15
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 80 "3 11.13 3800000 1397/12/15
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 100 "4 13.49 5960000 1397/12/15
لوله بدون درز 5 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 125 "5 15.88 8740000 1397/12/15
لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل رومانی رده 160 لوله مانیسمان فولادی کربن استیل بدون درز 150 "6 18.26 12000000 1397/12/15

نحوه اتصال

جوشی-

نمره لوله

ASTM A53 API 5L SA / A106 GR.B-

گروه رنگی

سیاه-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله کربن استیل فولادی مانیسمان SEAMLESS-

ROMANIA رومانی -

A106 GR.B-

کربن استیل-

بدون درز-

جوشی-

ASTM A53 API 5L SA / A106 GR.B-

سیاه-

روز-

روز-

-