لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله درزدار سیاه PIPE ERW BLACK

نوع لوله

ERW-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

درز دار-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله درزدار 1/2اینچ سیاه به ضخامت 2میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 3/4 اینچ سیاه به ضخامت 2 میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 1اینچ سیاه به ضخامت 2میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 11/4اینچ سیاه به ضخامت 2 میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 11/2اینچ سیاه به ضخامت 2.5 میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 2 اینچ سیاه به ضخامت 2.8 میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار21/2اینچ سیاه به ضخامت 2.8 میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 3 اینچ سیاه به ضخامت 3میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 4 اینچ سیاه به ضخامت3 میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15
لوله درزدار 6اینچ سیاه به ضخامت 4 میلیمتر کربن استیل درز دار 0 1397/12/15

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ERW-

کربن استیل-

درز دار-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-