لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 300 کربن استیل فلنجدار GLOBE VALVE CS A216 WCB FLG 300#

مدل شیر سوزنی

globe-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

کاربرد

گاز- مایع-

ویژگی

قابل استفاده برای آب و بخار- بدون نشتی-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نام شیر سوزنی مدل شیر سوزنی نوع شیر سوزنی نوع اتصالات کلاس سایز محرک نوع فشار جنس بدنه جنس سیلندر واحد اندازه گیری قیمت
شیر فلکه سوزنی 1/2 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 1650000
شیر فلکه سوزنی 3/4 اینچ کلاس 300کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 2300000
شیر فلکه سوزنی 1 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 3300000
شیر فلکه سوزنی 1/4 1 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 3500000
شیر فلکه سوزنی 1/2 1 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 3800000
شیر فلکه سوزنی 2 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 5500000
شیر فلکه سوزنی 1/2 2 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 6000000
شیر فلکه سوزنی 3 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 7000000
شیر فلکه سوزنی 4 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 13000000
شیر فلکه سوزنی 5 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 24000000
شیر فلکه سوزنی 6 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 26000000
شیر فلکه سوزنی 8 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 32000000
شیر فلکه سوزنی 10 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 65000000
شیر فلکه سوزنی 12 اینچ کلاس 300 کربن استیل فلنجدار شیر فلکه کف فلزی گلوب ولو نرمال 300 دستی فشار قوی ریال 90000000

مدل شیر سوزنی

globe-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

کاربرد

گاز- مایع-

ویژگی

قابل استفاده برای آب و بخار- بدون نشتی-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

globe-

اینچ-

دستی-

فشار قوی-

گاز- مایع-

قابل استفاده برای آب و بخار- بدون نشتی-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-