لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve full bore

مدل شیر توپی

#2500 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر توپی مدل شیر توپی (DN) قطر نامی سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 1/2 اینچ 15 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 18202000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 3/4 اینچ 20 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 21002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 1 اینچ 25 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 33602000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 1/2 1 اینچ 40 دستی فشار متوسط فلنج گاز کربن استیل ریال 58802000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 2 اینچ 50 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 83002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 3 اینچ 80 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 235002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 4 اینچ 100 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 465002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 6 اینچ 150 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 962502000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 8 اینچ 200 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 1610002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 10 اینچ 250 فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 2240002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 12 اینچ 300 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 3100002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 14 اینچ 350 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 4410002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 16 اینچ 400 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 5250002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 18 اینچ 450 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 6230002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 20 اینچ 500 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 7840002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 22 اینچ 550 دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 9100002000 @Updatedate
شیر توپی ترینیون بال ولو فولادی فول بور کلاس 2500 ball valve A105 full bore سایز 24 اینچ دستی فشار قوی فلنج گاز کربن استیل ریال 11200002000 @Updatedate

مدل شیر توپی

#2500 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

نوع شیر توپی

سه تکه-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

اینچ-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

کاربرد

گاز- هوا-

جنس بدنه

کربن استیل-

پوشش نهایی

اپوکسی-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

#2500 trunnion mounted ball valve full bore a105 three piece-

سه تکه-

ASME (آمریکا)-

اینچ-

فشار قوی-

فلنج-

گاز- هوا-

کربن استیل-

اپوکسی-

روز-

هفته-

-