کپ درپوش استنلس استیل رده 80 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 80S BW A403 WP 316

مدل کپ

کپ درپوش استنلس استیل رده 80 جوشی 316-

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدل کپ

کپ درپوش استنلس استیل رده 80 جوشی 316-

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع کپ

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

عکس اورجینال

-

کپ درپوش استنلس استیل رده 80 جوشی 316-

A403-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

80s-

-