لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کپ استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L cap

مدل کپ

CAP SW #3000 A182 F316L -

برند کپ

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع کپ

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

عکس اورجینال

-

نام درپوش گرد نوع درپوش گرد جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز کلاس واحد اندازه گیری قیمت

مدل کپ

CAP SW #3000 A182 F316L -

برند کپ

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع کپ

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

عکس اورجینال

-

CAP SW #3000 A182 F316L -

both well fittings-

A182-

جوشی-

1/4-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

-