لوگوی تاسیسات نفت و گاز

نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000

مدل نیم بوشن

هاف کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع نیم بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام نیم بوشن نوع نیم بوشن جنس آلیاژ نوع اتصال قیمت تاریخ به روزرسانی
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 370000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 485000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 730000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 930000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1450000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 316 کلاس 6000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2580000 @Updatedate

مدل نیم بوشن

هاف کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع نیم بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

هاف کوپلینگ-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-