لوگوی تاسیسات نفت و گاز

نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 COUPLING S.S sw

مدل نیم بوشن

FULL COUPLING S.S A182 F304L-

برند نیم بوشن

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع نیم بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام نیم بوشن نوع نیم بوشن جنس آلیاژ نوع اتصال قیمت تاریخ به روزرسانی
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 505000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 615000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 815000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1220000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1560000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2440000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 5660000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 8735000 @Updatedate
نیم بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 17115000 @Updatedate

مدل نیم بوشن

FULL COUPLING S.S A182 F304L-

برند نیم بوشن

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع نیم بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

FULL COUPLING S.S A182 F304L-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

ASME-

مساوی-

-