لوگوی تاسیسات نفت و گاز

مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L

مدل مهره و ماسوره

مهره ماسوره ساکت ولد 316-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام مهره و ماسوره نوع مهره و ماسوره جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 600000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 680000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 810000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1350000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1620000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2000000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4530000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 7120000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F316L سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 14600000 @Updatedate

مدل مهره و ماسوره

مهره ماسوره ساکت ولد 316-

برند مهره و ماسوره

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رنج جدول

1/4-2 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

مهره ماسوره ساکت ولد 316-

both well fittings-

A182-

1/4-2 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

مساوی-

-