لوگوی تاسیسات نفت و گاز

مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L

مدل مهره و ماسوره

مهره ماسوره استنلس استیل سلاکت 304-

برند مهره و ماسوره

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام مهره و ماسوره نوع مهره و ماسوره جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2025000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2305000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 ریال 2740000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4570000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 5510000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 6830000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 18720000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 29430000 @Updatedate
مهره ماسوره استنلس استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F304L سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 60200000 @Updatedate

مدل مهره و ماسوره

مهره ماسوره استنلس استیل سلاکت 304-

برند مهره و ماسوره

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

مهره ماسوره استنلس استیل سلاکت 304-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

مساوی-

-