لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری

مدل لوله

گالوانیزه گرم-

نوع لوله

درز دار-

جنس

گالوانیزه-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سفید-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 8 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 15 "1/2 740000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 10.5 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 20 "3/4 980000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 15.5 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 25 "1 1480000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 20 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 32 "1/4 1 1900000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 25 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 40 "1/2 1 2320000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 35 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 50 "2 3300000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 46 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 65 "1/2 2 4360000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 60 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه 80 "3 5640000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 83 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 100 "4 7600000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 120 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار کربن استیل درز دار 125 "5 11180000 1397/12/15
لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری وزن 155 کیلو گرم گالوانیزه سنگین گالوانیزه درز دار گالوانیزه درز دار 150 "6 14500000 1397/12/15

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سفید-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گالوانیزه گرم-

درز دار-

گالوانیزه-

درز دار-

رزوه ای-

سفید-

حمل-

روز-

روز-

-