لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گالوانیزه سنگین 6 متری

مدل لوله

گالوانیزه گرم درز دار-

جنس

گالوانیزه-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 7 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 15 "1/2 670000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 9.5 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 20 "3/4 890000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 14 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 25 "1 1290000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 18 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 32 "1/4 1 1596000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 21 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 40 "1/2 1 1880000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 26 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 50 "2 2320000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 39 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 65 "1/2 2 3480000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 51 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 80 "3 4540000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 66 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 100 "4 5960000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 100 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 125 "5 8960000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 123 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 150 "6 11000000 1397/12/15

نحوه اتصال

رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گالوانیزه گرم درز دار-

گالوانیزه-

درز دار-

رزوه ای-

روز-

روز-

-