لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گالوانیزه سنگین 6 متری

مدل لوله

گالوانیزه گرم درز دار-

جنس

گالوانیزه-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 7 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 15 "1/2 335000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 9.5 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 20 "3/4 445000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 14 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 25 "1 645000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 18 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 32 "1/4 1 798000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 21 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 40 "1/2 1 940000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 26 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 50 "2 1160000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 39 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 65 "1/2 2 1740000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 51 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 80 "3 2270000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 66 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 100 "4 2980000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 100 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 125 "5 4480000
لوله گالوانیزه سنگین 6 متری وزن 123 کیلویی گالوانیز سنگین گالوانیزه گرم گالوانیزه درز دار 150 "6 5500000
آخرین به روز رسانی لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 @val2 @val2

نحوه اتصال

رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گالوانیزه گرم درز دار-

گالوانیزه-

درز دار-

رزوه ای-

روز-

روز-

-