لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گالوانیزه سبک 6 متری

مدل لوله

گالوانیزه گرم درز دار-

جنس

گالوانیزه-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سفید-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 6 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 15 "1/2 287000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 8 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 20 "3/4 377000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 12 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 25 "1 555000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 16 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 32 "1/4 1 738000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 18 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 40 "1/2 1 830000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 23 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 50 "2 1060000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 33 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 65 "1/2 2 1480000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 39 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 80 "3 1780000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 52 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 100 "4 2330000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 81 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 125 "5 3580000 1397/9/18
لوله گالوانیزه سبک 6 متری به وزن 88 کیلویی لوله گالوانیزه سبک گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 150 "6 3920000 1397/9/18
آخرین به روز رسانی لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 @val2 @val2 1397/9/18

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سفید-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گالوانیزه گرم درز دار-

گالوانیزه-

درز دار-

رزوه ای-

سفید-

حمل-

روز-

روز-

-