لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری

مدل لوله

گالوانیزه گرم درز دار-

برند لوله

ساوه-

نوع لوله

درز دار-

جنس

گالوانیزه-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سفید-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
ساوه
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 6 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 15 "1/2 610000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 8 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 20 "3/4 780000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 12 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 25 "1 1180000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 16 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 32 "1/4 1 1540000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 18 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 40 "1 1720000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 23 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 50 "2 2200000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 33 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 65 "1/2 2 3180000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 39 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 80 "3 3564000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 52 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 100 "4 4980000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 82 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 125 "5 7700000 1397/12/15
لوله گالوانیزه سبک ساوه 6 متری وزن 88 کیلویی گالوانیزه ساوه گالوانیزه سبک گالوانیزه درز دار 150 "6 8200000 1397/12/15

نحوه اتصال

رزوه ای-

گروه رنگی

سفید-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گالوانیزه گرم درز دار-

ساوه-

درز دار-

گالوانیزه-

درز دار-

رزوه ای-

سفید-

حمل-

روز-

روز-

-