لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری

مدل لوله

لوله گازی API 5L-

برند لوله

سپنتا-

نوع لوله

گازی-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
سپنتا
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 7.8 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 15 "1/2 510000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 10.2کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 20 "3/4 660000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 15.2 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 25 "1 990000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 20 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 32 "1/4 1 1310000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 24 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 40 "1/2 1 1560000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 36 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 50 "2 2340000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 44 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 65 "1/2 2 2840000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 55 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 80 "3 3380000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 73 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 100 "4 4740000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 100 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 125 "5 6600000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا API 5L شاخه 6 متری وزن 125 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 150 "6 8160000 1397/12/15

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله گازی API 5L-

سپنتا-

گازی-

آهن-

درز دار-

جوشی-

سیاه-

حمل-

روز-

روز-

-