لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری

مدل لوله

لوله گازی-

برند لوله

سپنتا-

نوع لوله

گازی سپنتا-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
سپنتا
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 7 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 15 "3/4 454000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 9 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 20 3/4 590000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 13.5 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 25 "1 858000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 17.5 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 32 "1/4 1 1110000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 20 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 40 "1/2 1 1290000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 26 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 50 "2 1620000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 33 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی کربن استیل درز دار 65 "1/2 2 2160000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 40 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 80 "3 2640000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 67 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 100 "4 4440000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 81 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 125 "5 5380000 1397/12/15
لوله گازی سپنتا معمولی 6 متری وزن 100 کیلو گرم لوله گازی سپنتا لوله گازی آهن درز دار 150 "6 6360000 1397/12/15

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله گازی-

سپنتا-

گازی سپنتا-

آهن-

درز دار-

جوشی-

سیاه-

حمل-

روز-

روز-

-