لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری

مدل لوله

گازی سپاهان-

برند لوله

سپاهان-

نوع لوله

گازی-

جنس

آهن-

کاربرد

گاز-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
سپاهان
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 7.7 کیلو,لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 7.7 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی گالوانیزه,گالوانیزه,آهن درز دار,درز دار 15,15 "1/2,"1/2 @val2 265000265000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 10.2 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 20 "3/4 340000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 14.2 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 25 "1 465000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 20 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 32 "1/4 1 710000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 24 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 40 "1/2 1 820000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 34 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 50 "2 1120000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 44 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 65 "1/2 2 1450000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 52 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 80 "3 1720000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 67 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 100 "4 2280000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 100 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 125 "5 3300000 1397/9/18
لوله گازی سپاهان API 5L شاخه 6 متری وزن 125 کیلو لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 150 "6 4120000 1397/9/18
آخرین به روز رسانی لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 @val2 @val2 1397/9/18

کاربرد

گاز-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گازی سپاهان-

سپاهان-

گازی-

آهن-

گاز-

درز دار-

جوشی-

سیاه-

حمل-

روز-

روز-

-