لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری

مدل لوله

گازی سپاهان-

برند لوله

سپاهان-

نوع لوله

گازی-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
سپاهان
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 7.3 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 15 "1/2 474000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 9.2 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 20 "3/4 604000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 14 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 25 "1 896000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 18 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 32 "1/4 1 1140000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 21 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 40 "1/2 1 1320000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 31 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 50 "2 1940000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 39 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 65 "1/2 2 2640000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 45 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 80 "3 2980000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 60 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 100 "4 3980000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 82 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 125 "5 5480000 1397/12/15
لوله گازی سپاهان معمولی 6 متری وزن 100 کیلو گرم لوله گازی سپاهان لوله گازی آهن درز دار 150 "6 6500000 1397/12/15

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گازی سپاهان-

سپاهان-

گازی-

آهن-

درز دار-

جوشی-

سیاه-

حمل-

روز-

روز-

-