لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری

مدل لوله

لوله شوفاژی-

نوع لوله

درز دار شوفاژی-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 6 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 15 "1/2 0 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 7.5 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 30 "3/4 510000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 12 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 25 "1 720000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 14 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 32 "1/4 1 900000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 17.5 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 40 "1/2 1 1080000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 22.5 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 50 "2 1360000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 29 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 65 "1/2 2 1780000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 34 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 80 "3 1980000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 43 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 100 "4 2580000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 58 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 125 "5 3960000 1397/12/15
لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری به وزن 78 کیلوگرم لوله شوفاژی شوفاژی آهن درز دار 150 "6 5200000 1397/12/15

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

لوله شوفاژی-

درز دار شوفاژی-

آهن-

درز دار-

جوشی-

سیاه-

حمل-

روز-

روز-

-