لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لوله سیاه صنعتی درز دار 6 متری

مدل لوله

درز دار صنعتی-

نوع لوله

درز دار-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام لوله مدل لوله نوع لوله جنس نوع درز نمره لوله قطر اسمی( اینچ ) ضخامت (میلیمتر) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 6 کیلوگرم سایز 1/2 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 15 "1/2 420000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 7.5 کیلوگرم سایز 3/4 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 20 "3/4 550000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 9 کیلوگرم سایز 1 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 25 "1 650000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 12 کیلوگرم سایز 1/4 1 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 32 "1/4 1 860000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 14 کیلوگرم سایز 1/2 1 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 40 "1/2 1 1000000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 18 کیلوگرم سایز 2 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 50 "2 1290000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 24 کیلوگرم سایز 1/2 2 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 65 "1/2 2 1720000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 29 کیلوگرم سایز 3 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 80 "3 2080000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 35 کیلوگرم سایز 4 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار کربن استیل درز دار 100 "4 2500000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 48 کیلوگرم سایز 5 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار 125 "5 3480000 1398/3/18
لوله سیاه درز دار صنعتی 6 متری وزن 63 کیلوگرم سایز 6 اینچ لوله سیاه صنعتی لوله درز دار 150 "6 4600000 1398/3/18

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

درز دار صنعتی-

درز دار-

آهن-

درز دار-

جوشی-

سیاه-

حمل-

روز-

روز-

-