لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر مهاردار لاستیکی مارک آبی PN16 آب سرد 16 بار 60 درجه ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

بلادری - آصا-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس لاستیک

EPDM-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

فشارقوی- مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل لرزه گیر

بلادری - آصا-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس لاستیک

EPDM-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

فشارقوی- مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

بلادری - آصا-

ارتعاشات صنعتی ایران-

EPDM-

کربن استیل-

گردان-

فلنج دار-

مایع-

مساوی-

فشارقوی- مقاوم آب شیرین-

آبی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-

آصا-

آب گرم-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1738576652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2738579652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3738581652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4738584652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5738585652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6738586652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7738587652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8738588652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9738589652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
10738590652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
11738591652143128138310001281383nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull