لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر لاستیکی مهاردار PN10 مارک قرمز جهت آبگرم 10 بار 90دجه ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

EPDM - PN10- BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایرات-

قطر نامی ( DN )

32-

فشار نامی ( PN )

10-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

قرمز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

ارتفاع (میلیمتر)

95-

سایز (اینچ)

1/4 1-

ارتفاع آصا (میلیمتر)

130-

ارتفاع بلادری (میلیمتر)

95-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل لرزه گیر

EPDM - PN10- BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایرات-

قطر نامی ( DN )

32-

فشار نامی ( PN )

10-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

قرمز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

ارتفاع (میلیمتر)

95-

سایز (اینچ)

1/4 1-

ارتفاع آصا (میلیمتر)

130-

ارتفاع بلادری (میلیمتر)

95-

EPDM - PN10- BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایرات-

32-

10-

کربن استیل-

گردان-

فلنج دار-

مایع-

مساوی-

مقاوم آب شیرین-

قرمز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

آصا-

آب گرم-

95-

1/4 1-

130-

95-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1738504652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2738505652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3738506652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4738507652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5738511652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6738512652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7738513652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8738514652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9738515652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
10738516652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
11738517652143128137110001281371nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull