لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر لاستیکی مهاردار کلاس CL 150 مارک زرد جهت آب سرد 10 بار 60 درجه ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

زرد-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب سرد-

ارتفاع آصا (میلیمتر)

130-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل لرزه گیر

BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

زرد-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب سرد-

ارتفاع آصا (میلیمتر)

130-

BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایران-

کربن استیل-

گردان-

فلنج دار-

مایع-

مساوی-

مقاوم آب شیرین-

زرد-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-

آصا-

آب سرد-

130-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1738476652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2738477652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3738478652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4738479652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5738480652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6738481652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7738482652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8738483652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9738484652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
10738485652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
11738486652143128136410001281364nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull