لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر لاستیکی فلنج دار کلاس 150 مارک قرمز و آبی 16 بار 90 درجه ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

EPDM - AL72 - ASA - CL 150 - flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس لاستیک

EPDM-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم حرارت- فشارقوی- مقاوم آب شیرین- مقاوم آب شور-

گروه رنگ

قرمز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل لرزه گیر

EPDM - AL72 - ASA - CL 150 - flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس لاستیک

EPDM-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم حرارت- فشارقوی- مقاوم آب شیرین- مقاوم آب شور-

گروه رنگ

قرمز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

EPDM - AL72 - ASA - CL 150 - flanged rubber expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایران-

EPDM-

کربن استیل-

گردان-

فلنج دار-

مایع- هوا-

مساوی-

مقاوم حرارت- فشارقوی- مقاوم آب شیرین- مقاوم آب شور-

قرمز- آبی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

آصا-

آب گرم-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1738540652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2738541652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3738542652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4738543652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5738544652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6738545652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7738546652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8738547652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9738548652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
10738549652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
11738550652143128138110001281381nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull