لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

حالت خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

تک جداره- دو جداره-

نوع آب

آب سرد- آب گرم-

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

حالت خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

تک جداره- دو جداره-

نوع آب

آب سرد- آب گرم-

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

ارتعاشات صنعتی ایران-

استنلس استیل-

کربن استیل-

گردان- ثابت-

فلنج دار-

مایع- هوا- روغن-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

آکاردئونی-

تک جداره- دو جداره-

آب سرد- آب گرم-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1738744652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2738745652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3738746652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4738747652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5738748652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6738749652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7738750652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8738751652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9738752652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
10738753652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
11738754652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
12738755652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
13738756652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
14738757652143128142110001281421nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull