لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

تک جداره - دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 1/2 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن فلنج دار,مهاردار 1/2 5960000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 3/4 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT دو جداره فلنج دار,مهاردار 3/4 6320000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 1 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار " 1 6610000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 1/4 1 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/4 1 6850000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 1/2 1 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 1 7250000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 2 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 8060000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 1/2 2 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 2 9830000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 3 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT دو جداره فلنج دار,مهاردار "3 11240000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 4 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT دو جداره فلنج دار "4 14480000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 5 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار "5 19050000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 6 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "6 22810000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 8 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "8 30290000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 10 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "10 42870000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN16 سایز 12 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 16 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار "12 39130000 1398/2/17

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

تک جداره - دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 16 -

ارتعاشات صنعتی ایران -

استنلس استیل -

کربن استیل -

گردان - ثابت -

فلنج دار -

مایع - هوا - روغن -

مساوی -

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

روز -

-

آکاردئونی -

تک جداره - دو جداره -

آب سرد - آب گرم -