لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 10 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 1/2 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 5960000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 3/4 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 3/4 6320000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 1 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "1 6610000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 1/4 1 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/4 1 6850000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 1/2 1 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT دو جداره,دو جداره فلنج دار,فلنج دار 7250000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 2 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "2 8060000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 1/2 2 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار 1/2 2 9830000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 3 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "3 11240000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 4 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "4 14480000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 5 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "5 19050000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 6 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT دو جداره فلنج دار "6 22810000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 8 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "8 29660000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 10 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن فلنج دار "10 41500000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار PN10 سایز 12 اینچ لرزه گیر فلنج دار پی ان 10 METAL EXPANTION JOINT مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "12 51330000 1398/2/29

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 10 -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 10 -

ارتعاشات صنعتی ایران -

استنلس استیل -

کربن استیل -

گردان - ثابت -

فلنج دار -

مایع - هوا - روغن -

مساوی -

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

روز -

هفته -

-

آکاردئونی -

دو جداره -

آب سرد - آب گرم -