لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

حالت خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-

نوع آب

آب سرد- آب گرم-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان- ثابت-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

حالت خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

نوع جداره

دو جداره-

نوع آب

آب سرد- آب گرم-

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

ارتعاشات صنعتی ایران-

استنلس استیل-

کربن استیل-

گردان- ثابت-

فلنج دار-

مایع- هوا- روغن-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-

آکاردئونی-

دو جداره-

آب سرد- آب گرم-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1738730652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2738731652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3738732652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4738733652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5738734652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6738735652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7738736652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8738737652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9738738652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
10738739652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
11738740652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
12738741652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
13738742652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
14738743652143128142210001281422nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull