لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل - تعویض و تعمیر محصول -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار 1/2 4371000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 3/4 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن 3/4 3510750 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن فلنج دار,ساده,مهاردار 4851500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/4 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 5146000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 1 5533500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 2 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "2 5812500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 2 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 2 6696000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 3 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 8137500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 4 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 10571000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 5 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "5 14926500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 6 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "6 19189000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 8 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 27621000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 10 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "10 35557000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 12 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 43601500 1397/12/24

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل - تعویض و تعمیر محصول -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

ارتعاشات صنعتی ایران -

استنلس استیل -

کربن استیل -

گردان - ثابت -

فلنج دار -

مایع - هوا - روغن -

مساوی -

تامین و تعمیر قطعات - حمل - تعویض و تعمیر محصول -

روز -

هفته -

-

آکاردئونی -

دو جداره -

آب سرد - آب گرم -