لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل - تعویض و تعمیر محصول -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار 1/2 5960000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 3/4 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن 3/4 6200000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن فلنج دار,ساده,مهاردار 6610000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/4 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 7010000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 1 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 1 7540000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 2 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "2 7900000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 1/2 2 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 2 10630000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 3 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 12910000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 4 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 16770000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 5 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "5 23680000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 6 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "6 26090000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 8 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 43800000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 10 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "10 56380000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار کلاس 150 سایز 12 اینچ آکاردئونی فلنجدار کلاس 150 مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار 69140000 1398/2/29

مدل لرزه گیر

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

گردان - ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل - تعویض و تعمیر محصول -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

دو جداره -

نوع آب

آب سرد - آب گرم -

لرزه گیر فلنج دار کلاس 150 METAL EXPANTION JOINT -

ارتعاشات صنعتی ایران -

استنلس استیل -

کربن استیل -

گردان - ثابت -

فلنج دار -

مایع - هوا - روغن -

مساوی -

تامین و تعمیر قطعات - حمل - تعویض و تعمیر محصول -

روز -

هفته -

-

آکاردئونی -

دو جداره -

آب سرد - آب گرم -