لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی ساده -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

ویژگی

مقاوم روغنی - مقاوم حرارت -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

تک جداره -

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 4 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده "4 11060000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 5 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده "5 17690000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 6 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن فلنج دار,ساده "6 19490000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 8 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنج دار,ساده "8 26600000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 10 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 10 34400000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 12 اینچ لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 12 44570000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 1/2 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 1/2 4620000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 3/4 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 3/4 4910000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 1 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,مهاردار "1 5150000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 1/4 1 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 1/4 1 5550000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 1/2 1 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنج دار,مهاردار 1/2 1 5960000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 2 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده "2 6610000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 1/2 2 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده 1/2 2 8330000 1398/2/29
لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16 سایز 3 اینچ لرزه گیر آکاردئونی ساده مایع,هوا,روغن دو جداره فلنج دار,ساده "3 9700000 1398/2/29

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی ساده -

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس بدنه

استنلس استیل -

جنس فلنج

کربن استیل -

نوع فلنج

ثابت -

روش اتصال

فلنج دار -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

حالت خروجی

مساوی -

ویژگی

مقاوم روغنی - مقاوم حرارت -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی -

نوع جداره

تک جداره -

لرزه گیر آکاردئونی ساده -

ارتعاشات صنعتی ایران -

استنلس استیل -

کربن استیل -

ثابت -

فلنج دار -

مایع - هوا - روغن -

مساوی -

مقاوم روغنی - مقاوم حرارت -

تامین و تعمیر قطعات - حمل -

روز -

-

آکاردئونی -

تک جداره -