لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش BW metal expansion joint-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتي ايران -

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

دوبل-

روش اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس بدنه

استنلس استیل-

نوع مهار

مهار دار-

حالت خروجی

مساوی-

گروه رنگ

آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره-

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش BW metal expansion joint-

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتي ايران -

نوع اتصال آکاردئونی

ساده-

تعداد آکاردئون

دوبل-

روش اتصال

جوشی-

کاربرد

مایع- هوا- روغن-

جنس بدنه

استنلس استیل-

نوع مهار

مهار دار-

حالت خروجی

مساوی-

گروه رنگ

آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره-

لب جوش BW metal expansion joint-

ارتعاشات صنعتي ايران -

ساده-

دوبل-

جوشی-

مایع- هوا- روغن-

استنلس استیل-

مهار دار-

مساوی-

آبی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-

دو جداره-