لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش BW metal expansion joint -

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتي ايران -

نوع اتصال آکاردئونی

ساده -

تعداد آکاردئون

دوبل -

روش اتصال

جوشی -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

جنس بدنه

استنلس استیل -

نوع مهار

مهار دار -

حالت خروجی

مساوی -

گروه رنگ

آبی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل - تامین و تعمیر قطعات -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره -

نام مدل تعداد جنس بدنه نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 1/2 اینچ لب جوش metal expansion joint دوبل استنلس استیل جوشی "1/2 ( 15 ) 3782000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 3/4 اینچ لب جوش metal expansion joint دوبل کربن استیل جوشی 20 3782000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 1 اینچ لب جوش metal expansion joint دوبل کربن استیل جوشی 25 3782000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 11/4اینچ لب جوش metal expansion joint دوبل کربن استیل جوشی 32 3782000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 1/2 1 اینچ لب جوش metal expansion joint دوبل کربن استیل جوشی 40 3782000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 2 اینچ لب جوش metal expansion joint دوبل کربن استیل جوشی 50 3813000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 1/2 2 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل 4169500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 3 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل جوشی 5146000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 4 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل جوشی 5626500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 5 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل جوشی 9982000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 6 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل جوشی 11532000 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 8 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل جوشی 13469500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 10 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل جوشی 18119500 1397/12/24
لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار 12 اینچ لب جوش metal expansion joint تکی استنلس استیل جوشی 20351500 1397/12/24

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش BW metal expansion joint -

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتي ايران -

نوع اتصال آکاردئونی

ساده -

تعداد آکاردئون

دوبل -

روش اتصال

جوشی -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

جنس بدنه

استنلس استیل -

نوع مهار

مهار دار -

حالت خروجی

مساوی -

گروه رنگ

آبی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل - تامین و تعمیر قطعات -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره -

لب جوش BW metal expansion joint -

ارتعاشات صنعتي ايران -

ساده -

دوبل -

جوشی -

مایع - هوا - روغن -

استنلس استیل -

مهار دار -

مساوی -

آبی -

حمل - تامین و تعمیر قطعات -

روز -

-

دو جداره -