لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش BW metal expansion joint -

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتي ايران -

نوع اتصال آکاردئونی

ساده -

تعداد آکاردئون

دوبل -

روش اتصال

جوشی -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

جنس بدنه

استنلس استیل -

نوع مهار

مهار دار -

حالت خروجی

مساوی -

گروه رنگ

آبی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل - تامین و تعمیر قطعات -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره -

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت تاریخ به روزرسانی
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18
@prp_13739 @prp_13740 @prp_13742 @prp_13743 @prp_13744 @prp_13746 @prp_13750 1397/9/18

مدل اتصال آکاردئونی

لب جوش BW metal expansion joint -

برند اتصال آکاردئونی

ارتعاشات صنعتي ايران -

نوع اتصال آکاردئونی

ساده -

تعداد آکاردئون

دوبل -

روش اتصال

جوشی -

کاربرد

مایع - هوا - روغن -

جنس بدنه

استنلس استیل -

نوع مهار

مهار دار -

حالت خروجی

مساوی -

گروه رنگ

آبی -

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل - تامین و تعمیر قطعات -

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز -

عکس اورجینال

-

نوع جداره

دو جداره -

لب جوش BW metal expansion joint -

ارتعاشات صنعتي ايران -

ساده -

دوبل -

جوشی -

مایع - هوا - روغن -

استنلس استیل -

مهار دار -

مساوی -

آبی -

حمل - تامین و تعمیر قطعات -

روز -

-

دو جداره -