قطعه قابل پیاده کردن DISMANTLING JOINT PN10 وگ ایران

مدل اتصال قابل پیاده کردن

اتصال قابل پیاده کردن-

برند اتصال قابل پیاده کردن

وگ ایران-

نوع فشار

کم فشار-

جنس بدنه

چدن-

جنس واشر

EPDM-

جنس پیچ و مهره

کربن استیل-

پوشش نهایی

پوشش اپوکسی-

جنس لوله مناسب

آهن انعطاف پذیر-

دانلود کاتالوگ

مدل اتصال قابل پیاده کردن

اتصال قابل پیاده کردن-

برند اتصال قابل پیاده کردن

وگ ایران-

نوع فشار

کم فشار-

جنس بدنه

چدن-

جنس واشر

EPDM-

جنس پیچ و مهره

کربن استیل-

پوشش نهایی

پوشش اپوکسی-

جنس لوله مناسب

آهن انعطاف پذیر-

مدت زمان تعویض و تعمیر

هفته-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

اتصال قابل پیاده کردن-

وگ ایران-

کم فشار-

چدن-

EPDM-

کربن استیل-

پوشش اپوکسی-

آهن انعطاف پذیر-

هفته-

هفته-

-