لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 900#

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 900 استنلس استیل ریال 4000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 900 استنلس استیل ریال 6000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 900 استنلس استیل ریال 8000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 900 استنلس استیل ریال 8700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ 900 استنلس استیل ریال 12500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 900 استنلس استیل ریال 21500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 900 استنلس استیل ریال 27000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 900 استنلس استیل ریال 25000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 20 اینچ 900 استنلس استیل ریال 750000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 900 استنلس استیل ریال 36000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 900 استنلس استیل ریال 56000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 900 استنلس استیل ریال 75000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 900 استنلس استیل ریال 130000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 900 استنلس استیل ریال 205000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 900 استنلس استیل ریال 290000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز24 اینچ 900 استنلس استیل ریال 1400000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 14 اینچ 900 استنلس استیل ریال 340000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 16 اینچ 900 استنلس استیل ریال 410000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 18 اینچ 900 استنلس استیل ریال 600000000 @Updatedate

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

900-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-