لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 900#

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 900 استنلس استیل ریال 9680000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 900 استنلس استیل ریال 14520000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 900 استنلس استیل ریال 19250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 900 استنلس استیل ریال 23100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ 900 استنلس استیل ریال 31350000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 900 استنلس استیل ریال 55000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 900 استنلس استیل ریال 75900000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 900 استنلس استیل ریال 69850000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 20 اینچ 900 استنلس استیل ریال 2640000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 900 استنلس استیل ریال 115500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 900 استنلس استیل ریال 187000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 900 استنلس استیل ریال 247500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 900 استنلس استیل ریال 451000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 900 استنلس استیل ریال 660000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 900 استنلس استیل ریال 885500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز24 اینچ 900 استنلس استیل ریال 5005000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 14 اینچ 900 استنلس استیل ریال 1177000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 16 اینچ 900 استنلس استیل ریال 1485000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 304L سایز 18 اینچ 900 استنلس استیل ریال 2090000000 @Updatedate

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

900-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-