لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلFLANGE S.S A182 F304L

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 660000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 3/4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 790000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 880000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/4 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1550000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 2200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 3 اینچ 300 استنلس استیل ریال 3100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 4800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 5 اینچ 300 استنلس استیل ریال 6200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 6 اینچ 300 استنلس استیل ریال 8300000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 8 اینچ 300 استنلس استیل ریال 13800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 10 اینچ 300 استنلس استیل ریال 18900000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 12 اینچ 300 استنلس استیل ریال 28600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 14 اینچ 300 استنلس استیل ریال 43500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 16 اینچ 300 استنلس استیل ریال 57500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 18 اینچ 300 استنلس استیل ریال 71500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 20 اینچ 300 استنلس استیل ریال 88500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 24 اینچ 300 استنلس استیل ریال 128500000 @Updatedate

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-