لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلFLANGE S.S A182 F304L

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 7260000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 3/4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 8690000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 9680000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/4 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 12100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 17050000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 19250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 24200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 3 اینچ 300 استنلس استیل ریال 34100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 52800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 5 اینچ 300 استنلس استیل ریال 68200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 6 اینچ 300 استنلس استیل ریال 91300000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 8 اینچ 300 استنلس استیل ریال 151800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 10 اینچ 300 استنلس استیل ریال 207900000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 12 اینچ 300 استنلس استیل ریال 314600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 14 اینچ 300 استنلس استیل ریال 478500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 16 اینچ 300 استنلس استیل ریال 632500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 18 اینچ 300 استنلس استیل ریال 786500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 20 اینچ 300 استنلس استیل ریال 973500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 24 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1413500000 @Updatedate

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-