لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلFLANGE S.S A182 F304L

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 660000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 3/4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 790000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 880000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/4 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1100000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1550000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1750000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 1/2 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 2200000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 3 اینچ 300 استنلس استیل ریال 3100000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 4800000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 5 اینچ 300 استنلس استیل ریال 6200000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 6 اینچ 300 استنلس استیل ریال 8300000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 8 اینچ 300 استنلس استیل ریال 13800000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 10 اینچ 300 استنلس استیل ریال 18900000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 12 اینچ 300 استنلس استیل ریال 28600000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 14 اینچ 300 استنلس استیل ریال 43500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 16 اینچ 300 استنلس استیل ریال 57500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 18 اینچ 300 استنلس استیل ریال 71500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 20 اینچ 300 استنلس استیل ریال 88500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیلF304L سایز 24 اینچ 300 استنلس استیل ریال 128500000
آخرین به روز رسانی لیست قیمت 1396/11/25

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-