لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 WN RF 1500#

کلاس فلنج

1500- 1500-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1/2 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 33000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 3/4 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 49500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 66000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 900 استنلس استیل 316 سايز 1/4 1 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 75900000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1/2 1.اينچ 1500 استنلس استیل ریال 107250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 2 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 177100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1/2 2 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 243320000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 3 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 338800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 4 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 462000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 5 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 893200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 6 اينچ 1500 استنلس استیل ریال 893200000 @Updatedate

کلاس فلنج

1500- 1500-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع-

عکس اورجینال

-

1500- 1500-

1/2 - 24-

سطح ساده-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع-

-