لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 150#

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج کور کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 265000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 3/4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 350000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 480000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/4 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 620000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/2 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 790000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 1200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/2 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 1750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 3 اینچ 150 استنلس استیل ریال 1980000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 3100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 5 اینچ 150 استنلس استیل ریال 3800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 6 اینچ 150 استنلس استیل ریال 4750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 8 اینچ 150 استنلس استیل ریال 8300000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 10 اینچ 150 استنلس استیل ریال 11000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 12 اینچ 150 استنلس استیل ریال 17000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 14 اینچ 150 استنلس استیل ریال 24500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 16 اینچ 150 استنلس استیل ریال 30000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 18 اینچ 150 استنلس استیل ریال 33000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 20 اینچ 150 استنلس استیل ریال 40000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 24 اینچ 150 استنلس استیل ریال 61000000 @Updatedate

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

150-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-