لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 150#

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج کور کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 2915000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 3/4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 3850000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 5280000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/4 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 6820000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/2 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 8690000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 13200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 1/2 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 19250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 3 اینچ 150 استنلس استیل ریال 21780000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 34100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 5 اینچ 150 استنلس استیل ریال 41800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 6 اینچ 150 استنلس استیل ریال 52250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 8 اینچ 150 استنلس استیل ریال 91300000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 10 اینچ 150 استنلس استیل ریال 121000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 12 اینچ 150 استنلس استیل ریال 187000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 14 اینچ 150 استنلس استیل ریال 269500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 16 اینچ 150 استنلس استیل ریال 330000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 18 اینچ 150 استنلس استیل ریال 363000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 20 اینچ 150 استنلس استیل ریال 440000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل A182 F304L WN RF 150# سایز 24 اینچ 150 استنلس استیل ریال 671000000 @Updatedate

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

150-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-