لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 600#

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 7260000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 600 استنلس استیل ریال 9680000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 12100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 15400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 22000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 26400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 38500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 600 استنلس استیل ریال 50600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 600 ریال 91300000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 600 استنلس استیل ریال 149600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 600 استنلس استیل ریال 181500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 600 استنلس استیل ریال 269500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 600 ریال 435160000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 600 استنلس استیل ریال 517000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 14 اینچ 600 استنلس استیل ریال 858000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 16 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1083500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 18 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1375000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 20 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1683000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 24 اینچ ریال 2079000000 @Updatedate

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-