لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 600#

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 660000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 600 استنلس استیل ریال 880000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1100000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1400000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 2000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 2400000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 3500000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 600 استنلس استیل ریال 4600000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 600 ریال 8300000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 600 استنلس استیل ریال 13600000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 600 استنلس استیل ریال 16500000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 600 استنلس استیل ریال 24500000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 600 ریال 39560000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 600 استنلس استیل ریال 47000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 14 اینچ 600 استنلس استیل ریال 78000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 16 اینچ 600 استنلس استیل ریال 98500000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 18 اینچ 600 استنلس استیل ریال 125000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 20 اینچ 600 استنلس استیل ریال 153000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 24 اینچ ریال 189000000
آخرین به روز رسانی لیست قیمت 1396/11/25

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-