لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 600#

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 3150000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 600 استنلس استیل ریال 4000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 5000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 6000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 8500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 10200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 13500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 600 استنلس استیل ریال 18000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 600 ریال 28000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 600 استنلس استیل ریال 46000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 600 استنلس استیل ریال 57000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 600 استنلس استیل ریال 78000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 600 ریال 135000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 600 استنلس استیل ریال 170000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 14 اینچ 600 استنلس استیل ریال 250000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 16 اینچ 600 استنلس استیل ریال 320000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 18 اینچ 600 استنلس استیل ریال 380000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 20 اینچ 600 استنلس استیل ریال 480000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 24 اینچ ریال 640000000 @Updatedate

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-