لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 600#

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 570000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 600 استنلس استیل ریال 760000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 950000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1250000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1750000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 2100000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 3100000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 600 استنلس استیل ریال 4000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 600 ریال 7500000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 600 استنلس استیل ریال 11800000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 600 استنلس استیل ریال 14100000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 600 استنلس استیل ریال 21500000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 600 ریال 35000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 600 استنلس استیل ریال 41000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 14 اینچ 600 استنلس استیل ریال 68000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 16 اینچ 600 استنلس استیل ریال 86000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 18 اینچ 600 استنلس استیل ریال 110000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 20 اینچ 600 استنلس استیل ریال 133000000
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 304L سایز 24 اینچ ریال 165000000

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-