لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 WN RF 600#

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/2 اينچ 600 استنلس استیل ریال 2250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 3/4 اينچ 600 استنلس استیل ریال 3000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1 اينچ 600 استنلس استیل ریال 3750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/4 1 اينچ 600 استنلس استیل ریال 4800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/2 1 اينچ 600 استنلس استیل ریال 6750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 2 اينچ 600 استنلس استیل ریال 7700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/2 2 اينچ 600 استنلس استیل ریال 11200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 3 اينچ 600 استنلس استیل ریال 14700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 4 اينچ 600 استنلس استیل ریال 26600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 5 اينچ 600 استنلس استیل ریال 43500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 6 اينچ 600 استنلس استیل ریال 51800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 8 اينچ 600 استنلس استیل ریال 74200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 10 اينچ 600 استنلس استیل ریال 120500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 12 اينچ 600 استنلس استیل ریال 142800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 14 اينچ 600 استنلس استیل ریال 210000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 16 اينچ 600 استنلس استیل ریال 266000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 18 اينچ 600 استنلس استیل ریال 336000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 20 اينچ 600 استنلس استیل ریال 413000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 24 اينچ 600 استنلس استیل ریال 511000000 @Updatedate

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-