لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 WN RF 600#

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/2 اينچ 600 استنلس استیل ریال 24750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 3/4 اينچ 600 استنلس استیل ریال 33000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1 اينچ 600 استنلس استیل ریال 41250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/4 1 اينچ 600 استنلس استیل ریال 52800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/2 1 اينچ 600 استنلس استیل ریال 74250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 2 اينچ 600 استنلس استیل ریال 84700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/2 2 اينچ 600 استنلس استیل ریال 123200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 3 اينچ 600 استنلس استیل ریال 161700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 4 اينچ 600 استنلس استیل ریال 292600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 5 اينچ 600 استنلس استیل ریال 478500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 6 اينچ 600 استنلس استیل ریال 569800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 8 اينچ 600 استنلس استیل ریال 816200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 10 اينچ 600 استنلس استیل ریال 1325500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 12 اينچ 600 استنلس استیل ریال 1570800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 14 اينچ 600 استنلس استیل ریال 2310000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 16 اينچ 600 استنلس استیل ریال 2926000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 18 اينچ 600 استنلس استیل ریال 3696000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 20 اينچ 600 استنلس استیل ریال 4543000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 24 اينچ 600 استنلس استیل ریال 5621000000 @Updatedate

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-