لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار فولادی کلاس 900 WN FLANGE #900 A105

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

صورت فلنج- گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 1/2 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 3/4 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 1 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 1/4 1 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 1/2 1 اینچ 900 ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 2 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 1/2 2 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 3 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 4 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 5 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 6 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 8 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 10 اینچ 900 کربن استیل ریال 0
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 12 اینچ 900 کربن استیل ریال 0

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

صورت فلنج- گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

کربن استیل-

صورت فلنج- گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-