لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# LAP JOINT FLANGE A105

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

صورت فلنج-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج لپ جوینت کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 1/2 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 110000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 3/4 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 130000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 1 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 160000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 1/4 1 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 185000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 1/2 1 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 210000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 2 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 230000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 1/2 2 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 310000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 3 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 390000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 4 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 490000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 5 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 580000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 6 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 660000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 8 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 990000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 10 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 1420000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 12 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 1970000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 14 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 16 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 3100000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 18 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 4800000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 20 اینچ 150 1/2 - 24 ریال 6700000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 22 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 7600000
فلنج لپ جویت فولادی کربن استیل کلاس 150# A105 سایز 24 اینچ 150 1/2 - 24 کربن استیل ریال 9500000

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع اتصال فلنج

صورت فلنج-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

150-

1/2 - 24-

سطح ساده-

فولادی- کربن استیل-

صورت فلنج-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-