لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج كور استنلس استيل ٣٠٤L A182 BLIND FLANGE كلاس ٦٠٠

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج کور کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 1/2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 470000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 3/4 اینچ 600 استنلس استیل ریال 530000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 700000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 1/4 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 900000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 1/2 1 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1100000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 1450000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 1/2 2 اینچ 600 استنلس استیل ریال 2000000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 3 اینچ 600 استنلس استیل ریال 2500000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 4 اینچ 600 استنلس استیل ریال 5650000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 5 اینچ 600 استنلس استیل ریال 8900000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 6 اینچ 600 استنلس استیل ریال 10500000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 8 اینچ 600 استنلس استیل ریال 15200000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 10 اینچ 600 استنلس استیل ریال 25000000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 12 اینچ 600 استنلس استیل ریال 32000000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 14 اینچ 600 استنلس استیل ریال 38000000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 16 اینچ 600 استنلس استیل ریال 52500000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 18 اینچ 600 استنلس استیل ریال 75200000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 20 اینچ 600 استنلس استیل ریال 92000000
فلنج كور استنلس استيل A182 F304L كلاس ٦٠٠ سایز 24 اینچ 600 استنلس استیل ریال 139000000

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-