لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 FLANGE BLIND RF 600# S.S A182 F316

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج کور کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١/٢ اينچ 600 استنلس استیل ریال 640000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٣/٤ اينچ 600 استنلس استیل ریال 720000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١ اينچ 600 استنلس استیل ریال 945000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١/٤ ١ اينچ 600 استنلس استیل ریال 1170000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١/٢ ١ اينچ 600 استنلس استیل ریال 1485000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٢ اينچ 600 استنلس استیل ریال 1980000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز 1/2 2 اينچ 600 استنلس استیل ریال 2700000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ىر٣ اينچ 600 استنلس استیل ریال 3350000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٤ اينچ 600 استنلس استیل ریال 7650000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٥ اينچ 600 استنلس استیل ریال 12150000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٦ اينچ 600 استنلس استیل ریال 14400000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٨ اينچ 600 استنلس استیل ریال 20700000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١٠ اينچ 600 استنلس استیل ریال 33300000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١٢ اينچ 600 استنلس استیل ریال 40500000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١٤ اينچ 600 استنلس استیل ریال 48600000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١٦ اينچ 600 استنلس استیل ریال 67500000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ١٨ اينچ 600 استنلس استیل ریال 84600000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٢٠ اينچ 600 استنلس استیل ریال 103500000
فلنج كور کلاس 600 استنلس استیل 316 سايز ٢٤ اينچ ریال 146000000

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-