لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

استنلس استیل-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

نصب- تحویل سریع-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نام فلنج ساکت ولد رنج جدول جنس فلنج قیمت
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز 1/2 اینچ 1/2 - 2 1/2 استنلس استیل ریال 380000
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز 3/4 اینچ 1/2 - 24 استنلس استیل ریال 425000
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز 1 اینچ 1/2 - 2 1/2 استنلس استیل ریال 470000
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز 1/4 1 اینچ 1/2 - 2 1/2 استنلس استیل ریال 610000
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز 1/2 1 اینچ 1/2 - 2 1/2 استنلس استیل ریال 660000
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز 2 اینچ 1/2 - 2 1/2 استنلس استیل ریال 1080000
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز1/2 2 اینچ 1/2 - 2 1/2 استنلس استیل ریال 1410000
فلنج ساکت ولد کلاس 150 استنلس استیل 316/316L سایز 3 اینچ 1/2 - 2 1/2 استنلس استیل ریال 1650000

کلاس فلنج

150-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح ساده-

جنس فلنج

استنلس استیل-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

نصب- تحویل سریع-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

150-

1/2 - 3-

سطح ساده-

استنلس استیل-

سرتاسر رزوه شده-

نصب- تحویل سریع-

روز-

روز-

-