فلنج ساكت ولد استنلس استيل A182 F304L socket weld flange كلاس ٩٠٠

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

کلاس فلنج

900-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

900-

1/2 - 3-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-