لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L FLANGE S.S A182 F304L WN RF 1500#

کلاس فلنج

1500-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

حلزونی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 900000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3/4 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 1350000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 1800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/4 1 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 2000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 1 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 2900000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 2 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 5100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 1/2 2 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 6950000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 3 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 9600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 4 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 13000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 5 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 26000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 6 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 33000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 8 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 55000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 10 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 95000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 1500 استنلس استیل 304L سایز 12 اینچ 1500 استنلس استیل ریال 150000000 @Updatedate

کلاس فلنج

1500-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

حلزونی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

1500-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

حلزونی-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-