لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار پی ان 10 2632 flange wn pn10 DIN

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

حلزونی-

پیچ های مورد استفاده

از یك طرف رزوه شده- سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 1/2 اینچ فولادی ریال 80000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 3/4 اینچ فولادی ریال 95000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 1 اینچ فولادی ریال 115000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 1/4 1 اینچ فولادی ریال 135000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 1/2 1 اینچ فولادی ریال 150000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 2 اینچ فولادی ریال 180000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 1/2 2 اینچ فولادی ریال 240000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 3 اینچ فولادی ریال 270000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز4 اینچ فولادی ریال 350000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 5 اینچ فولادی ریال 550000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 6 اینچ کربن استیل ریال 650000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 8 اینچ کربن استیل ریال 850000
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 10 اینچ
فلنج گلودار پی ان 10 2632 PN 10 DIN سایز 12 اینچ ریال 1700000

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

حلزونی-

پیچ های مورد استفاده

از یك طرف رزوه شده- سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

حلزونی-

از یك طرف رزوه شده- سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-