لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار پی ان 16 2633 flange wn pn16 DIN

برند فلنج گلودار

fad-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

از یك طرف رزوه شده- سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 1/2 اینچ کربن استیل ریال 80000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 3/4 اینچ کربن استیل ریال 95000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 1 اینچ کربن استیل ریال 115000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 1/4 1 اینچ کربن استیل ریال 135000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 1/2 1 اینچ کربن استیل ریال 150000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 2 اینچ کربن استیل ریال 180000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 1/2 2 اینچ کربن استیل ریال 240000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 3 اینچ 150 کربن استیل ریال 270000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 4 اینچ کربن استیل
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 6 اینچ کربن استیل ریال 650000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 8 اینچ کربن استیل ریال 1050000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 10 اینچ کربن استیل ریال 1500000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 12 اینچ کربن استیل ریال 2050000
فلنج گلودار پی ان 16 2633 PN 16 DIN سایز 14 اینچ کربن استیل ریال 2700000

برند فلنج گلودار

fad-

رنج جدول

1/2 - 24-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

از یك طرف رزوه شده- سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

fad-

1/2 - 24-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

از یك طرف رزوه شده- سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-