لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج عینکی فولادی کلاس 300# Spectacle Blind Flanges RF A516 GR.70

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24 RF-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد- کربن استیل-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج عینکی کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج رنگ بندی قیمت
فلنج عینکی فولادی کلاس 300 # 1/2 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 3/4 اینچ 300 1/2 - 24 ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 1 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 1/4 1 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 1/2 1 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 2 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 1/2 2 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 3 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 4 اینچ 300 1/2 - 24 ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 5 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 6 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 8 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 10 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0
فلنج عینکی فولادی کلاس 300# 12 اینچ 300 1/2 - 24 کربن استیل ریال 0

کلاس فلنج

300-

رنج جدول

1/2 - 24 RF-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد- کربن استیل-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

1/2 - 24 RF-

سطح برجسته-

فولاد- کربن استیل-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-