شیر فلکه کشویی زبانه زبانه فلزی pn10 میراب

مدل شیر کشویی

گیت ولو زبانه فلزی-

برند شیر کشویی

میراب-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

کم فشار-

نوع اتصال

فلنج-

دانلود کاتالوگ

مدل شیر کشویی

گیت ولو زبانه فلزی-

برند شیر کشویی

میراب-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

اینچ-

محرک

فلکه دستی-

نوع فشار

کم فشار-

نوع اتصال

فلنج-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

عکس اورجینال

-

گیت ولو زبانه فلزی-

میراب-

DIN(آلمان)-

اینچ-

فلکه دستی-

کم فشار-

فلنج-

پیچی-

-