لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیراطمینان فولادی فلنجدار کلای 150

مدل سوپاپ اطمینان

سیفتی ولو-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

فلنج-

سیال

آب- روغن-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام سوپاپ اطمینان سایز (اینچ) فشار کاری (بار) جنس اتصال قیمت
شیر اطمینان فولادی فلنچدار کلاس 150# 1/2 اینچ "1/2 فولاد
شیر اطمینان فولادی فلنچدار کلاس 150# 3/4 اینچ "3/4 فولاد
شیر اطمینان فولادی فلنچدار کلاس 150# 1 اینچ "1 فولاد
شیر اطمینان فولادی فلنچدار کلاس 150# 11/4 اینچ "11/4 فولاد
شیر اطمینان فولادی فلنچدار کلاس 150# 11/2 اینچ "11/2 فولاد
شیر اطمینان فولادی فلنچدار کلاس 150# 2 اینچ "2 فولاد

مدل سوپاپ اطمینان

سیفتی ولو-

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

فلنج-

سیال

آب- روغن-

گروه رنگی

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

سیفتی ولو-

ساده-

فلنج-

آب- روغن-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-